Fishing Lough Corrib

Lough Corrib is 42,000 acres in size and stretches in length from within 4 miles of Galway City to within 2 miles of Maam Bridge, a distance of 33 miles. The Lough is renowned for its wild brown trout and salmon fishing. Brown trout fishing is usually good from the first day of the season. Trout can be caught on wet fly from opening day, Feb. 15th.
Hình ảnh có nhãn Activities
Each season, a number of specimen brown trout are caught on the Lough, and the record stood at around 21.5lb, caught in September 2002. However, on the 26th May 2012, a MONSTER brown trout, weighing nearly 24lbs (11kg), was hauled from the waters of Lough Corrib. The specimen fish, unofficially the second largest on record, was caught in deep water near the lake's biggest island, Inish Goill. If ratified by the Irish Specimen Fish Committee as authentic, the fish will go down as a record for Lough Corrib, and rank as the largest trout caught in Ireland in 118 years. 
Hình ảnh có nhãn Activities
There are boats for hire at several locations around the Lough, and boatmen are also available at most boat stations. Please contact the Hotel directly for more details and we will help you to arrange your fishing holiday to Clonbur and Loughs Corrib and Mask:  https://fishinginireland.info/news/trout-reports/lough-corrib/
Hình ảnh có nhãn Activities

Liên Hệ

Địa chỉ

Fairhill House Hotel
Clonbur
Connemara
Co. Galway
F12 KF22

Điện Thoại

+353 (0)94 954 6176

Email

info@fairhillhouse.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 (0)94 954 6176

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách